Redata.cz - Náš obchod

Je čas začít podnikat

Získejte nové partnery ještě dnes

Zřeknutí se odpovědnosti

Tato webová stránka společnosti Adaptace LBC z.s. je koncipovaná jako otevřený internetový portál, informační platforma pro potenciální zákazníky, stávající zákazníky, dodavatele a obchodní partnery jako čistě servisní a informační platforma. Tato stránka obsahuje také odkazy na webové stránky provozované třetími stranami, jejichž obsah není možné společností Adaptace LBC z.s. kontrolovat.

Výslovně upozorňujeme na to, že společnost Adaptace LBC z.s. vylučuje jakoukoli odpovědnost za tyto stránky a obsah na nich uvedený. Začlenění odkazů na webových stránkách společnosti Adaptace LBC z.s. je pouze služba, která má uživatelům poskytnout přehled v ucelené formě o webových stránkách našich partnerů. Společnost Adaptace LBC z.s. si nečiní na obsah těchto webových stránek žádný nárok. Přístup k obsahu webových stránek třetích stran, je tedy na vaše vlastní riziko a odpovědnost.

Uživatelé by měli vzít na vědomí, že na těchto webových stránkách jsou zveřejněny informace, za jejichž obsah jsou zodpovědní uživatelé stránek redata.cz. Společnost Adaptace LBC z.s. nemá, podobně jako veřejné knihovny nebo novinové stánky - s ohledem na tento obsah možnost žádné kontroly. Za jakékoli informace, názory, rady, nabízené služby, nabídky, atd., které jsou zveřejněny na stránkách, je na výhradní odpovědnost vkládajícího uživatele stránek Redata.cz. Za žádných okolností není společnost Adaptace LBC z.s. zodpovědná za zveřejněné informace uživatelů. Společnost Adaptace LBC z.s. na tyto informace neposkytuje žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za škody jakéhokoli druhu související s obsahem na webových stránkách uvedených.

Jdi nahoru

Roman Pešek Adaptace LBC z.s.